Latifi, Vesel

Politika kriminale (Ligjërata të autorizuara ) - Prishtinë Universiteti i Prishtinës - Fakulteti Juridik 2008 - 288 p. 21 cm.


Albanian

9789951401210


Law--Kriminalistikë

343.98 (075.8)

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës