Ejupi, Esad

Konflikti i interesit (Doracak) - Prishtinë Faik Konica 2014 - 120 p. 24 cm.

9789951064859


Law--Konflikt

343.35

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës