Lorimer, Rowland.

Mass Communication in Canada (Sixth Edition) - Oxford Oxford University Press 2008 - 348 p. Ilustr. Photo. 24 cm.

9780195425352


Komunikimi me Masat.--Informimi.

659.3

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës