Griffin, Ricky W

International Business (A Managerial Perspective) - Texas Prencite-Hall International, Inc. 2002 - 625 p. ilust, fotogragi. 27 cm.

0130425761


Menaxhim--Administrimi

658.049

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës