Berisha, Latif

Lexim letrar me pasqyrë të letërsisë Për klasën e parë të arsimit të mesëm të orientuar - Prishtinë Enti i teksteve dhe i mjeteve mësimore KSAK 1988 - 318 p. Ilust. photo. 24 cm.


Albanian


Filologji--Letërsi shqipe

821.18.82

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës