Panariti, Suzana

Manaxhimi i Operacioneve (Konceptet, Metoda, Strategji) - Tiranë Universiteti Tiranës 2008 - 634 p. ilustr. 24 cm.

Biblografi: 635 p.

9789995632007


Menaxhim--Biznesi

658

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës