Rëndësia e veprës së Gustav Majerit për studimet albanologjike - Prishtinë 1998 - 247 p. 20 cm.


Gjuhësi--Albanalogji

811.18

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës