Burton, Steven

Hyrje në të drejtën dhe arsyetimi ligjor - Tiranë UET Press 2007 - 132 p. 24 cm.

9789995639136


Law--arsyetime ligjore

340.132

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës