Kume, Vasilika.

Manaxhimi Strategjik (teori, koncepte, zbatime) - botimi i tretë - Tiranë Pegi 2010 - 468 p. iluster. 28 cm.

Bibliografia 467-468 p.

9789992728853


Menaxhim--Strategjia

658

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës