Sahiti, Ejup

Psikologjia Gjyqësore - Prishtinë Universiteti i Prishtinës 2007 - 149 p. 24 cm.


Law--Psikologji juridike

340.6

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës