Tahiri, Isa

Bazat e Menaxhimit Modern - Prishtinë Universiteti AAB 2006 - 240 p. iluter. 25 cm.

Bibliography 237-239 p.


Menaxhim--Administrimi

658

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës