Statovci - Shala, Safete

Letërsia në tekstet shkollore të gjimnazit në Kosovë (2000-2010) - Prishtinë Faik Konica 2013 - 226 p. ilustr. 22 cm.

Biblografia dhe literatura 211-216, Materiale nga interneti 216-217.

9789951064699


Letërsi--Edukim

37

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës