Preston, Jill

International Business - Text and Cases - London Pitman publishing 1993 - 312 p. ilustr. 24 cm.

0273601482


Menaxhim--Biznis ndërkombëtar

658.1

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës