Kuqi, Sadete

Themis - Hyrje në interpretimin e ligjeve - Tregu i kapitalit dhe instrumentet financiare - Prishtinë Qendra Juridike e Kosovës 2011 - 88 p. Ilustr. 21 cm.


Albanian

7989951884419


Law--Ligjet e tregut

339. 13

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës