Bonvillain, Nancy

Language, culture and communication - fifth edition - New Jersey Nancy Roberts 2008 - 445 p. ilustr. 23 cm.

Preface : ix p. Introduction : 1-5 p.

Index : 436-445 p.


English

9780135135686 0135135680


Gjuhësi--Communication

81'23

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës