Woolfolk, Anita

Psikologji edukimi - Tiranë Qendra për arsim demokratik 2011 - 574 p. ilustr. fotograf. 30 cm.

Fjalorth 537-548 p. Treguesi i lëndës 549-574 p.

9789995672676


Psikologji

37.015.3

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës