Prather, Johnnie

World english 3 - Florida Brace International 1982 - 152 p. ilustr. 21 cm.

Introduction to the student edition : T6 p.
Teacher's preface : T7 p.

Index : 137 p,


English


Gjuhësi--Gjuha angleze

811.111

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës