Crinkota, Michael R.

International Business - Florida The Dryden Press 1989 - 748 p. ilustr. fotografi. 25 cm.

Glossary: 732-743, Index: 744-761

0030976464


Menaxhim--Menaxhimi i biznesit

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës