Juniku, Neki

Terapi e njohjes dhe e sjelljes - Prishtinë Artini 2015 - 222 p. 21 cm.

Parathënie: f. 7-9

Bibliography : f. 203-211


Albanian

9789951690119


Psikologji

159.9

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës