Tabela e logaritmeve me pesë shifra dhjetore - Prishtinë Enti i teksteve dhe i mjeteve mësimore 1974 - 193 ilustr. 17 cm.


matematika

519.662

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës