Bell, Robert T.

Translation and translating : theory and practice - New York Longman 1991 - 298 p. ilustr. 22 cm.

Bibliography : 293-285 p. Index : 287-298 p.


English

0582016487


Gjuhësi--Edukim

81'25

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës