Peck, John

The student's guide to writing / : Grammar, punctuation and spelling - Second edition - New York Palgrave Macmillan 2005 - 157 p. 22 cm.

About this book : VI-VIII p.

Index : 152-157 p.


English

9781403997388


Gjuhësi--Drejtshkrimi

81'35

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës