Craine, Debra

The Oxford dictionary of dance - Oxord New York Oxford University Press 2000 - 527 p. 20 cm.

Bibliography : f. [525]-527


English

0198601069


Referenca--Falor

81'374.2'373.46:78.085=111

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës