Gilbert, Judy B.

Clear speech from the start - Basic pronunciation and listening comprehension in North American English - Cambridge Cambridge 2007 - 134 p. ilustr. 25 cm.

Introduction : 7-10 p.


english

052161905X 9780521619059


Gjuhësi

811.111+37

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës