Harmer, Jeremy

How to teach english - new edition - with DVD - england Longman 2007 - 288 p. ilustr. 25 cm.

Introduction : 9-10 p. DVD instructions : 288 p.

Index : 286-288 p.

9781405853095


Gjuhësi

811.111+37

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës