Nikë Berisha, Anton

Qasje poetikës së letërsisë gojore shqipe - Prishtinë Rilindja 1998 - 383 p. 24 cm.


Folklor

398.5

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës