Syla, Fazli

Kënga dhe ngjarja historike - Prishtinë Rilindja 1988 - 149 p. 22 cm.


Folklor

398.87

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës