Todorov, Tzvetan

Letërsia në rrezik - Prishtinë Gjon Buzuku 2007 - 90 p. 20 cm.

Parathënie : 7-15 p.

Shënime për autorin : 89-90 p.


French, albanian

9951080545


Letërsi--Kritika Letrare

82.02

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës