Bogaj, Halil

Frazeologjizmat popullore në Drenicë - Prishtinë Rilindja 1990 - 443 p. 24 cm.

Biblioteka Botime të Veçanta : Parathënie : f. 5-6 : Fjalorthi : f. 439-442 : Bibliografi : f. 443


Folklor--Shqiptarët - Folklori - Kosovë--Folklori -- Drenicë (Kosovë)

811.18'373.3

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës