Bajraktari, Destan

Fjalë të urta dhe thënie popullore shqipe - Prishtinë Autori 1994 - 596 p. 24 cm.


Folklor

398.23(=18)

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës