Vani, Shaban

Njerës të shquar në anekdota - Tiranë Koha 2000 - 261 p. 15 cm.


Folklor--Anekdota

398.23(496.51)

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës