Braha, Naim

Analiza matamtike 1 - Prishtinë Universiteti AAB 2006 - 254 p. ilustr. 24 cm.

Parathënie: p. I : Literatura : p. 254

9951494013


matematika--Analiza matematike

517.9

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës