Rukiqi, Mehmet

Krijues dhe bartës të tregimeve popullore në Drenicë - Prishtinë Instituti albanologjik i Prishtinës 1998 - 309 p. 22 cm.


Folklor

398.2(=18)

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës