Pirraku, Muhamet

Kultura kombëtare shqiptare deri në lidhjen e Prizrenit - Prishtinë Instituti albanologjik i Prishtinës 1989 - 604 p. 24 cm.


Folklor

398.1

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës