Merxhan, Hasan

Dituri i një fëmije - Novelë - - Shkup Flaka e vëllazërimit 1977 - 49 p. 19 cm.

Letër nënave 3-4 p.

Letër komanduese e mësuesit 49 p.
Përkthyer nga turqishtja në shqip, Mustafa Morina


albanian, turkish


Gjuhësi--Letërsi

821.512.1 - 32

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës