Jobber, David

Principles and practice of Marketing - London McGraw-Hill higher education 2010 - 946 p. Ilustr. 24 cm.

139780077123307 100077123301


Ekonomi--Marketing

339.138

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës