Mustafa, Isa

Udhëheqja efiçenca dhe efektiviteti - Prishtinë Rinvest 2004 - 278 p. ilustr. 24 cm.

Literatura 271-277 f.

9951-430-10-4


Menaxhim--Lidership

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës