Kojçini - Ukaj, Sulltane

Zhvillimi i arsimit në Kosovë 1945-1952 - Prishtinë Instituti i historisë - Prishtinë 2006 - 267 p. Tabelë. 24 cm.

Shkurtesat 245-246 p. Emrat e njerëzve 247-254 p. Emrat gjeografik 255-258 p. Burimet dhe literatura 259-261 p. Literatura 262-264 p. Periodiku 265 p.

9789951409162


Edukim

37

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës