Statovci, Ejup

Mbrojtja e pronësisë - Studim komparativ - - Prishtinë Universiteti i Prishtinës 2009 - 316 p. 24 cm.

Parathënie për ribotimin e veprave të prof. dr. Ejup Statovci 5-8 p.
Parathënie 9-14 p.

Resume 291-306 p. Literatura 307-314 p.


english, french, albanian

9789951000949


Law--Civile

347.2

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës