Kadriu, Osman

Shkaktimi i dëmit dhe përgjegjësia civile juridike - Shkup Tringa 2003 - 200 p. 24 cm.

Vështrim i veçantë mbi shkaktimin e dëmit nga ndërprerja e punës dhe e marrëdhënies së punës pa bazë juridike

Literatura 187-195 p.


albanian

9989571716


Law--Civile

347.515.2 : 349

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës