Jakupi, Ali

Bazat e marketingut - Botimi i dytë - Prishtinë Universiteti i Prishtinës 2000 - 387 p. 24 cm.


Ekonomi

339.138

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës