Sadiku,Muhamet

Tranzicioni dhe reformat institucionale në Kosovë - Prishtinë Riinvest 2007 - 245 p. 24 cm.


Albanian

9789951430326


Ekonomi--Reformat institucionale

338.2 (496.51) (047)

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës