Gashi, Haxhi

Komentar - Ligji për familjen i Kosovës Botimi i parë - Prishtinë Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 2012 - 714 p. 25 cm.


albanian


Law--Civile

347.6

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës