Elmazi, Liljana

Drejtim marketingu - drejtim i drejtuar në treg - Prishtinë Universiteti AAB 2007 - 522 p. 24 cm.


Ekonomi

339.138

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës