Bejtullahu, Zeki

Menaxhmenti dhe Menaxhimi i Biznesit - Prishtinë Kolegji AAB 2007 - 333 p. 12.5 cm.


Menaxhim--Menaxhim i biznesit

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës