Dauti, Nerxhivane

E drejta kontraktuese - Praktikum - - Prishtinë Universiteti AAB 2007 - 386 p. 24 cm.

Parathënie 3 p.

Literatura 375-376 p.


albanian

9951000177


Law--Civile

347.4 (075.8)

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës