Dedja, Skënder

Loro Boriçi Kapiteni i futbollit - Tiranë Reklama 1998 - 152 p. 120 cm.


Letërsi Shqipe--Kritikë Letrare

821.18.09

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës