Dauti, Nerxhivane

Komentar - Ligji për marrëdhëniet e detyrimeve - Libri I - Prishtinë Ministria e Drejtësisë 2013 - 521 p. 25 cm.

Parathënie 5 p.
Kontribut i veçantë 7 p.

Bibliografia 513-516 p.


Law--Civile

347

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës