Thaçi, Ramadan

Skënder Lushaj - Një jetë e tërë për atdheun - Prishtinë Autori 2008 - 115 p. Ilustr. me ngjyra 21 cm.

Kopertina e thyer

9789951408882


Histori--Biografi

929(496.51)

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës