Berisha, Tahir Z.

Emra që nuk harrohen - Arsimtarët veteranë (1941-1951) II - Prishtinë Enti i teksteve dhe mjeteve mësimore i kosovës 1996 - 560 Ilustr. Fotograf. 24 cm.

Shtojcë 531-539 p.


Edukim--Histori

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës